top of page

בניית מגדל כוסות בשיתוף פעולה: תרגול מיומנויות חברתיות


והפעם, פעילות מאתגרת ומהנה בה עבדנו עם הילדים על שיפור המיומנויות החברתיות!

כל הדרוש: גומייה אליה קשורים חוטים כמספר המשתתפים ושש כוסות חד פעמיות. המטרה: לבנות מגדל כוסות בשיתוף פעולה על ידי משיכה בחוטים!


מהן מיומנויות חברתיות?

מיומנויות חברתיות אלו כישורים ויכולות המאפשרים התנהגות חברתית הולמת. התנהגות זו באה לידי ביטוי ביכולתו של הילד למלא אחר ציפיות החברה, לבנות קשרים חברתיים עם בני גילו, להסתגל לדרישות המציאות ולקבל החלטות בהקשרים רגשיים, אישיים חברתיים וערכיים.

מיומנויות חברתיות באות לידי ביטוי בין היתר בדרכים הבאות-

הבנת אינטראקציות חברתיות והבנת האחר > היכולת לפענח את מרכיבי הסיטואציה החברתית, להבין רמזים חברתיים וכן היכולת להסיק מהתנהגות האחר- מהן מחשבותיו ורגשותיו.

וויסות רגשי והבעת רגשות > היכולת לזהות את הרגש העצמי, לווסת את הרגש ולהביע אותו באופן הולם.

גילוי אמפתיה > היכולת לזהות ולהזדהות עם רגשות האחר ולתת תגובה חברתית הולמת.

פתרון בעיות חברתיות > היכולת למצוא פשרה ולפתור קונפליקטים עם חברים בצורה יעילה וגמישה - תוך הבעת העמדה שלנו והבנה שלאחר יש עמדה שונה.

שיתוף פעולה > ביצוע משימות משותפות תוך התייחסות לרצונות והעדפות האחר, היכולת להתפשר ולאזן בין הצרכים שלנו לצרכים של האחר, יכולת לחלוק, לוותר, לעזור ולקבל עזרה ולפעול יחד למען מטרה משותפת.

כישורי שיח > היכולת לנהל שיחה, להתבטא במסר ברור תוך התחשבות בידע המאזין, להקשיב לחבר, להתייחס לשפת הגוף שלו ולפרש אותה וכן ולהגיב בהתאם.

נקיטת יוזמה >היכולת להתחיל בשיחה/ משחק/ פעילות עם אחרים.

קבלת מרות > היכולת לקבל מרות ולהישמע לבקשות ודרישות.

קבלת חוקים וכללים >לקבל את כללי הקבוצה/ המשחק ולפעול על פיהם וכן היכולת לשאת הפסד בכבוד.

חברויות > היכולת להבין את מרכיבי החברות והיכולת לפתח ולשמר חברויות.

מהם הגורמים לקשיים במיומנויות חברתיות?

מרבית הילדים המתקשים במיומנויות חברתיות אותם אנו פוגשים בקליניקה, הם ילדים אשר אובחנו כבעלי לקות על הרצף האוטיסטי. ילדים אשר אובחנו על הרצף האוטיסטי ומאובחנים כ" ASD בתפקוד גבוה" פעמים רבות בעלי קושי בכישורים חברתיים.

ילדים אלו המאובחנים על הרצף האוטיסטי מציגים קשיים בשלושת תחומים אלו-הכרה (cognition) חברתית, הבנה רגשית והתנהגות חברתית.

הכרה חברתית מתייחסת לתהליכים המבוצעים לצורך עיבוד מידע חברתי. ילדים אשר מאובחנים על הרצף האוטיסטי מתקשים לעבד מידע חברתי, ולבחור תגובה הולמת לסיטואציה. ילדים אלו בעלי ידע חברתי מצומצם, הם מתקשים בקידוד מידע חברתי ומתן פרשנות למצבים חברתיים.

לילדים אלו, המאובחנים כ "ASD בתפקוד גבוה" קושי להבין כי לאחר יש רצונות שונים משלהם ורצונות אלו, הם המשפיעים על התנהגותו ומחשבותיו. הקושי להסיק מידע מהתנהגות האחר וכן הקושי להבין את כוונות ורצונות מביאים לקשיים בסיטואציות חברתיות שונות.

בנוסף, לילדים אלו קושי בהבנה הרגשית- הם מתקשים לזהות רגשות שחשים ומתקשים בהבנת רגשות מורכבים בהם יש צורך בלקיחת נקודת המבט של האחר (למשל תחושת מבוכה). הם מתקשים לזהות הבעות פנים ולפרשנן נכונה וכן לא פעם מתקשים להזדהות עם רגשות האחר.

בתחום ההתנהגות החברתית-מופיעים אצל ילדים אלו דפוסי התנהגות שמקשים על תפקודם החברתי למשל- דפוסי התנהגות נוקשים וחזרתיים, קושי לפתור בעיות באופן גמיש, פעילויות ותחומי עניין מוגבלים ואופייניים.

היכולת להתנהג באופן חברתי הולם נדרשת באינטראקציות חברתיות בהן נדרשת הדדיות בין הילדים. באינטראקציות אלו, נראה קשיים בקיום משחק חברתי, לעתים קושי לפעול על פי כללי המשחק ולהתמודד עם הפסד. הם מתקשים להשתמש וכן לזהות ולפענח ג'סטות והתנהגויות בלתי מילולית אצל האחר- למשל לפרש הבעות פנים, שפת גוף ולהסיק מכך על כוונת השותף לשיחה (למשל-האם הוא מתעניין בשיחה?). הם מציגים קשיים בכישורי השיח- הם מתקשים לקיים שיחה הדדית- בה מגיבים, שואלים, מתעניינים וחולקים מידע. הם מתקשים ליזום ולהתמיד בשיחה, לעתים ממעטים במלל ואילו אחרים לעתים מרבים במלל רב. מתקשים בשמירה על תורות בשיחה.

**יש לציין שהקשיים משתנים מילד לילד- הקשיים שתוארו יכולים לא להופיע/יכולים להופיע באופן מלא או חלקי, ובדרגות קושי שונות מילד לילד.

בנוסף לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, ילדים בעליי קשיי שפה, ילדים בעלי קשיי קשב וריכוז וכן ילדים לקויי למידה לעתים מציגים קושי במיומנויות חברתיות.

כיצד מטפלים בקשיים במיומנויות חברתיות?

לגישתנו, הטיפול המומלץ לילדים הוא טיפול קבוצתי למיומנויות חברתיות. הקבוצה מהווה הדמייה של הסיטואציה החברתית האמיתית ומאפשרת עבודה "און ליין" על סיטואציות חברתיות שונות שהמפגש מזמן. הקבוצה הינה מקום עבור הילד בו הוא יכול להתבונן ברגשותיו וברגשות של האחרים ולהבין כיצד התנהגותו משפיעה על רגשות האחר. באמצעות משחקים מתאפשרת עבודה על כל היכולות שצוינו בתחילת הפוסט.

משחק מהנה!

אירנה ובתאל


Yorumlar


bottom of page