top of page

פרצופון רגשותאז איך אתם מרגישים היום?

אולי כעסת כשקמת בבוקר וגילית שאין חלב לקפה? אולי התרגשת כי גילית פתק נחמד שהשאירו במיוחד עבורך על המקרר? אולי שמחת שגילית שמקום החניה היחידי בחניון מחכה רק לך..

אפשר להסכים שלאורך היום אנחנו חווים המון רגשות משתנים.. אז בעוד שמומלץ להביע רגשות במילים, ללא ספק האימוג'יז תופסים חלק ניכר בהתכתבויות שלנו ולא פעם עוזרים לנו להביע את עצמנו ללא מילים.

אז ברוח האימוג'יז קבלו דרך משעשעת לאפשר לילדים להביע רגשות ולזהות רגשות ע"י הבעות פנים.

אז בואו נתחיל..

הכלים והחומרים הדרושים-

-מספריים

-סיכות מתפצלות

-קרטון ביצוע

-וואשי טייפ צבעוני

-חוט שקוף


אז חוץ מזה שניתן להשתעשע עם הפרצופון ולנסות וליצור פרצופים רבים ככל הניתן, הכלי יכול להיות משמעותי עבור ילדים המתקשים לזהות ולהביע רגשות שעולים בהם או כאלו המתקשים לזהות רגשות אצל אחרים. מספר רעיונות לשימוש בפרצופון הרגשות:

-חיזוק היכולת לזהות ולהביע רגשות- אצל הילד- כשהילד נמצא במצב רגשי מסוים, ניתן לשקף לילד את הרגש שהוא מרגיש במילים ובנוסף להציג בפני הילד את הפרצוף המתאים (. (למשל: "אני רואה שאתה מאוד כועס עכשיו" + להציג את הפרצופון). הפרצופון משמש עבורנו ככלי המספק תמיכה חזותית עבור הילד בהבנת התחושות שעולות בו. בהמשך ניתן לחזק את הבנת הרגשות אצל הילד כשנשאל "אילו דברים משמחים אותך? אילו דברים מכעיסים אותך"? וכו'.

-חיזוק היכולת לזהות רגשות אצל אחרים- נתינת מודל עבור הילד הינה כלי חשוב המאפשר לנו לחשוף את הילד למידע חדש. נשתמש בכלי כשנספר לילד על חוויה רגשית מעולמנו ונציג את הפרצופון עם הבעת הרגש המתאימה. בנוסף, ניתן לעבוד על זיהוי של רגשות של אחרים במהלך קריאת סיפור- לאורך הקריאה נתמקד בזיהוי הרגשות של הדמויות בסיפור (איך כיפה אדומה מרגישה? נכון היא מפוחדת- איזה פרצוף היא עושה?). כמובן שניתן להמשיך ולהרחיב את העבודה על רגשות כאשר נתייחס לסיבה לרגש ("ולמה היא מפוחדת"?).

-זיהוי הבעות פנים- משחר שילדים נהנים ממנו מאוד! ההורה מציג הבעת פנים ועל הילד להתאים את הפרצופון להבעת הפנים שזיהה מהר ככל הניתן!


Kommentare


bottom of page