top of page

הברות בתבנית: פעילות לשיפור מובנות הדיבור


אופק, בן 3: "אמא! ני סה גיה!"

מה אופק מנסה לומר לאמא שלו? אז אמא מיד מבינה שאופק מבקש עוגיה אבל מה לגבי הסובבים אותו? כאשר מובנות הדיבור של ילדים נמוכה, הדבר יכול להוות קושי בעת תקשורת עם הסביבה ואף לגרום לתסכול אצל הילד.

לקראת גיל שנה, ילדים מתחילים להפיק מילים ראשונות חלקיות או שלמות. בהמשך, מופיעים צירופי מילים המתארכים בהדרגה למשפטים, ולקראת גיל שלוש שפתם של הילדים עשירה וכוללת מגוון שמות עצם, פעלים ותארים. בשלב זה, הילדים מפיקים משפטים מגוונים ויצירתיים לשם הבעת רצונות, תיאור חוויות וכן כחלק משיחה.

במקביל להתפתחות השפה של הילדים, מתפתחת יכול הדיבור שלהם. בדרך כלל נראה שככל השפה של הילדים מתפתחת והמבעים שלהם מתארכים, כך גם הדיבור שלהם נעשה ברור יותר והמילים שהם מפיקים נשמעות דומות יותר למילים שמבוגרים מפיקים. התפתחות השפה והתפתחות הדיבור הינם שני תהליכים שלא תמיד מתקדמים במקביל. פעמים רבות, מגיעים אלינו לקליניקה ילדים שההתפתחות השפתית שלהם היא בהתאם לגילם והם מביעים מילים ומשפטים אך הדיבור שלהם אינו מובן מספיק, כפי שהיינו מצפות ביחס לגילם. לא פעם, נראה שהדבר יוצר תסכול אצל הילדים אשר יודעים מה הם רוצים להגיד, אך מתקשים להיות מובנים על ידי הסובבים אותם.

ישנן מגוון סיבות לדיבור לא מובן אצל ילדים, ביניהן:

• שיבושי צלילים תהליכים פונולוגיים • מפתח פה קטן • קצב דיבור מהיר • בעיות מבניות ותחושתיות באברי ההגייה • ירידה בשמיעה • הפרעות מוטוריות והפרעות בתכנון תנועה (דיספרקסיה)

"הברות בתבנית" הינה פעילות שיצרנו בקליניקה בעבודה עם ילדים עם מובנות דיבור נמוכה עקב קיום תהליכים פונולוגיים. פונולוגיה (תורת הצלילים) מתארת את מערכת צלילי השפה והארגון שלהם אצל הדובר ואת דרכי הצטרפות הצלילים להברות ולמילים בשפה. כאשר יש קשיים פונולוגיים, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, למשל: החלפה בין צלילים -לדוגמה ילד שמחליף ק' ב- ת' ואומר "תלמר" במקום "קלמר". השמטה של עיצור בסוף מילה- למשל ילד שאומר "סו" במקום "סוס", השמטה של הברה- "ננה במקום "בננה", שיכולים של אותיות, ועוד.


חשוב לציין כי להתפתחות הפונולוגית קיימות נורמות. ישנם תהליכים פונולוגיים שיכולים להיחשב כתואמי גיל, ישנם שיבושים לא תואמי גיל בהם יש לטפל (למשל ילד בן 3 שלא מצליח להגות מילים בנות 2 הברות), וכן ישנם שיבושים חריגים שאינם התפתחותיים ויש לטפל בהם בהקדם. קיימת שונות בין ילדים מבחינת התפתחות מובנות הדיבור, אולם על פי מחקרים, בגיל שנתיים נצפה שלפחות 50% מהדיבור של הילדים יהיה מובן ע"י הסביבה (לא רק על ידי ההורים, אלא גם ע"י אנשים שלא מכירים את הילד) ובגיל שלוש שנים, נצפה שלפחות 80% מהדיבור יהיה מובן. לקראת גיל ארבע שנים נצפה שתהליכים פונולוגיים שגורמים לירידה במובנות הדיבור ייעלמו, ושילדים יפיקו מילים מגוונות וארוכות בצורה תקינה. במידה ואתם חשים שהדיבור של ילדכם אינו מובן מספיק, מומלץ לפנות לאבחון קלינאית תקשורת לשם הערכה וטיפול במידת הצורך.

במשחק שיצרנו, "הברות בתבנית", הילדים חילקו את המילים להברות והדבר תרם ליכולת שלהם להפיק הברות ומילים באופן ברור יותר. כמו כן, במצבים בהם קצב הדיבור של הילדים מהיר, תרגול של חלוקה להברות מאפשר להם להתנסות בהפקה איטית של המילים תוך תשומת לב לחלקי המילה השונים.

הכלים והחומרים הדרושים:

-תבנית מאפינס

-תמונות של מילים עם מספרות הברות שונה

-מספריים

-פונפונים


הוראות הכנה:

שלב 1. מדפיסים וגוזרים את התמונות. ניתן גם לניילן

שלב 2. מכניסים לכל חור בתבנית תמונה

והפעילות מוכנה! לוקחים פונפונים ומכניסים לכל חור מס' פונפונים בהתאם למספר ההברות שבמילה.


מקוות שהפוסט יעיל עבורכם, בכל שאלה נשמח לענות.

שבוע טוב!

אירנה ובתאל

Comentários


bottom of page