top of page

מפלצת הצלילים: עבודה על מודעות פונולוגית


אז מה זורקים לפח? זבל? לפעמים כשחושבים מחוץ לקופסה (או במקרה שלנו, מחוץ לפח האשפה) עולים רעיונות לשימושים אחרים לחפצים יומיומיים הזמינים בכל בית. בואו תראו איך פח פלסטיק רגיל הופך בקלות למפלצת רעבה שאוהבת לזלול!🍆🐞


בחדר הטיפולים, השתמשנו במפלצת הצלילים לעבודה על מודעות פונולוגית. כלומר, היכולת לזהות, לבודד ולהשוות את צלילי הדיבור. המודעות הפונולגית הינה יכולת חשובה. היא מסייעת ללמוד קריאה וכתיבה, ובו זמנית רכישת הקריאה והכתיבה מקדמת את המודעות הפונולוגית. המודעות הפונולוגית תלויה כמובן בהבחנה שמיעתית טובה. ילדים המתקשים בהבחנה שמיעתית יתקשו בפיתוח המודעות הפונולוגית.

הניצנים הראשונים של היכולת להתמקד בצלילי השפה מתגלים כבר בקרב ילדים בני 3-4 שנים, המפגינים רגישות לחריזה ומודעות להברות (מודעות הבאה לידי ביטוי למשל ביכולת לספור את מספר ההברות במילה). יכולות אלה הן צעדים ראשונים חשובים לקראת השגת מודעות לצלילי השפה השונים.

מהו מהלך התפתחות המודעות הפונולוגית והנורמות בגילים השונים?

ילדים בני 3-4 שנים:

-זיהוי חרוזים והנאה מחריזה.

-חריזת מילות תפל.

-זיהוי והשלמת תבניות צליליות חוזרות בסיפורי ילדים ושירים קצרים.

ילדים בני 4-5 שנים:

-חריזת מילים מוכרות.

-פירוק מילים להברות.

-מיזוג הברות למילים.

-זיהוי, בידוד והשוואת הברות.

ילדים בני 5-6 שנים:

-חלוקת מילים ליחידות צליליות (צירוף של עיצור ותנועה או עיצור).

-מיזוג יחידות צליליות למילים.

-זיהוי, בידוד והשוואה של עיצור ותנועה.

-זיהוי עיצורים פותחים וסוגרים של מילים .

כדי לקדם זיהוי צלילים אפשר להשתמש בשאלה "איזו מילה מתחילה ב..?"

לילדים בני 3-4 שנים מתאימה שאלה ברמת ההברה-למשל "איזו מילה מתחילה במיש- משקפת או רקפת?"

לילדים בני 4-5 שנים מתאימה שאלה ברמת צירוף עיצור ותנועה- למשל "איזו מילה מתחיל ב-מי?"

את בני ה 5-6 שנים אפשר כבר לשאול שאלה ברמת הצליל הבודד, למשל "איזו מילה מתחילה ב-מ?"


בפעם הזו, המשימה עליה עבדנו הייתה זיהוי הברה פותחת (למשל, חתול מתחיל ב- חָ). יכולת זו מתפתחת בין הגילים 4-5 שנים.

בכל פעם המפלצת אהבה לאכול מילים המתחילות בהברה אחרת, הילדים היו צריכים לבחור את התמונות המתאימות ולהאכיל אותה. נדהמנו לראות כמה הילדים התלהבו מהמפלצת שיצרנו, והדבר נתן להם מוטיבציה רבה לפעילות.. כי אי אפשר להשאיר את המפלצת רעבה 😉


שיהיה בתיאבון!

מאחלות לכם סופ"ש נפלא, אירנה ובתאל.


Comments


bottom of page