top of page

מחבת שליפה: פעילות לילדים עם קשיי שליפהמכירים את זה שיש לכם מילה "על קצה הלשון"? אתם יודעים מה אתם רוצים להגיד אבל לא מצליחים "לשלוף" את המילה. לכולנו יש רגעים של קושי בשליפה, אך כשהדבר קורה לעתים קרובות - הדבר יכול להביא לפגיעה בתקשורת המילולית עם הסובבים ולתסכול רב.

שליפה היא היכולת "להוציא" מהזיכרון מילה מוכרת לנו כדי לומר אותה בקול. זוהי יכולת חשובה מאוד מאחר ובכל זמן בו אנו מדברים אנו נדרשים לשלוף מהזיכרון מילים ולהשתמש בהן. ילדים עם קשיי שליפה מתקשים בכך ולכן מתקשים להביע את עצמם בצורה קולחת ורהוטה- הם מתקשים להביע רעיונות ורצונות, מתקשים לתאר ולספר חוויה ולענות על שאלות בצורה מאורגנת ומובנת.

חשוב להבדיל בין קושי בשליפה לבין מילים שהילד אינו מפיק כיוון שטרם רכש אותן ואינן מאוחסנות בלקסיקון.

אילו סימנים יכולים להעיד על קשיים בשליפה?

▪️הילד משתמש במילים כלליות במקום פעלים ספציפיים- למשל אומר "לשים" במקום "ללבוש". ▪️הילד משתמש במילות פקק שאין בהן תוכן כמו "אהה", "נו", "זה". ▪️לוקח לילד זמן ממושך עד להפקת המילה הרצויה ופעמים רבות נשמע חיפושים והיסוסים ("אממ.. נו.. איך קוראים לזה..."). ▪️במקום לשלוף את המילה הילד מגיב ב-"לא יודע" או "לא זוכר". ▪️הילד מפיק מילה לא מדויקת (מילים מאותה הקטגוריה-למשל אומר "חולצה" במקום "מעיל" , או מילים הדומות בצליל- למשל אומר "חלום" במקום "חלון"). ▪️הילד מדבר דיבור "מסביב" או דיבור "סחור סחור" בניסיון לתאר את המילה ("החיה הזו.. יש לה אף ארוך.. אוזניים גדולות..").

בטיפול אצל קלינאית תקשורת ניתן לשפר את יכולות השליפה. הטיפול מתמקד בשתי דרכים עיקריות- ביסוס אוצר המילים, העמקה וחיזוק ה"קשרים" הקיימים בין המילים בזיכרון וכן חיזוק הידע הפונולוגי- הצלילי של המילה.

ואיך עבדנו על שליפה בפעילות הזו? תרגלנו "שליפת מילים לקטגוריה"- בכל פעם הילד הפך ביצת עין ולפי התמונה היה צריך לשלוף כמה שיותר פריטים הקשורים לקבוצה, למשל: כמה שיותר שמות של פירות, אברי גוף, כלי נגינה וכלי תחבורה.

אז מי שולף יותר פריטים? :) משחק מהנה!Comments


bottom of page