top of page

עץ השיחה- תרגול מיומנויות שיח

בטיפול קלינאית תקשורת לא פעם מתרגלים את כישורי השיח. כישורי השיח הם למעשה כל הכישורים הדרושים לצורך ניהול שיח עם אחרים- היכולת ליזום שיחה ולהיענות לה, שמירה על תור, הקשבה, שימוש והבנה של התקשורת הלא מילולית ועוד.


הפעם רציני לשתף אתכם ברעיון מהנה במיוחד לעבודה על מיומנויות שיח💬בפעילות תרגלנו את היכולת לשמור על נושא השיחה, לדבר בתורות, וכן שמנו לב האם בתור שלנו שאלנו שאלה או הגבנו תגובה מתאימה (שתי דרכים לגיטימיות לצורך המשך השיחה 😊).


השתמשנו במשחק ״תלוי בקוף״. 🌴המטרה שלנו הייתה שהשיחה תעסוק בנושא אחד מבלי לסטות ממנו- בכל תור כל דובר דיבר ותלה קוף עד שיצרנו שרשרת קופים ארוכה ארוכה!


אחד הדוברים התחיל לדבר לפתע על נושא אחר? במצב זה תלינו את הקוף על שרשרת חדשה, ולא הוספנו לשרשרת הקיימת ובכך הרעיון של שמירה על נושא השיחה קיבל ייצוג ויזואלי שסייע לנו🐵.


בפעילות גם חיזקנו את היכולת להגיב בשאלות ותגובות מתאימות. דיברנו על ההבדל בין שאלה לתגובה ובכל תור הילד הניח קוף בצבע מתאים (אדום- אם שאל שאלה, כחול- אם הגיב תגובה). בחנו האם בכל תור דיברנו בהתאם למה שנאמר לנו בתור הקודם.. היה מעניין מאוד 🤩
Comments


bottom of page