top of page

הכנת מטבח מקרטונים- שעות של משחק סימבולי מהנה

קרטונים שהגיעו עם המשלוח מהסופר עברו מהפך פשוט וקליל והפכו למטבח קרטון מקסים שסיפק שעות של משחק סימבולי 🍳🌽✨לפניכם הראל המתוק בן השנה וחודש מבשל במטבח, מנקה, ואפילו מתבל🤩מה זה משחק סימבולי❓

משחקים סימבוליים מתפתחים יחד עם התפתחות השפה, כמו שהילדים לומד לייצג את המציאות באמצעות מילים כך הם יכולים לייצג את המציאות באמצעות דימויים. במשחק זה הילדים משתמשים בדמיון שלהם ומשתמשים בחפצים סביבם כדי לתת ייצוג לחפצים אמיתיים.


השלב הראשון של המשחק הסימבולי הוא חיקוי- חיקוי של המבוגרים, של בעלי חיים וחפצים שונים. באמצעות החיקוי הילדים לומדים דפוסי התנהגות מקובלים ולא מקובלים ומפנימים אותם.ילדים זקוקים למשחק במיוחד בתקופת הינקות והילדות כיוון שדרכו הם לומדים להכיר את הסביבה הפיזית והחברתית, את כוחותיהם, את יכולתם לשלוט בגופם ובסביבה ואת היכולת לבטא מחשבות, רגשות וצרכים.
ומה בין שפה ומשחק❓

השפה והמשחק מתפתחים במקביל ויש ביניהם יחסי גומלין ברורים. המשחק מסייע בפיתוח מיומנויות תקשורתיות כגון: קשר עין, קשב משותף והתמדה וכן יכולות שפתיות כגון הרחבת אוצר המילים ובהמשך הבעה של רעיונות ומחשבות, ניהול שיחה ויצירת תקשורת עם אחרים.ילדים מגיעים לרמה המכונה טרום ייצוגית בערך בגיל 8–11 חודשים וציון הדרך הראשון של משחק סימבולי נצפה לרוב בגילאי 11- 12 חודשים. מחקרים מראים כי משחק סימבולי ממשי מתחיל להתפתח בסביבות גיל שנתיים..אז קדימה לשחק!! 🤩Kommentare


bottom of page