הכנת מטבח מקרטונים- שעות של משחק סימבולי מהנה

קרטונים שהגיעו עם המשלוח מהסופר עברו מהפך פשוט וקליל והפכו למטבח קרטון מקסים שסיפק שעות של משחק סימבולי 🍳🌽✨לפניכם הראל המתוק בן השנה וחודש מבשל במטבח, מנקה, ואפילו מתבל🤩מה זה משחק סימבולי❓

משחקים סימבוליים מתפתחים יחד עם התפתחות השפה, כמו שהילדים לומד לייצג את המציאות באמצעות מילים כך הם יכולים לייצג את המציאות באמצעות דימויים. במשחק זה הילדים משתמשים בדמיון שלהם ומשתמשים בחפצים סביבם כדי לתת ייצוג לחפצים אמיתיים.


השלב הראשון של המשחק הסימבולי הוא חיקוי- חיקוי של המבוגרים, של בעלי חיים וחפצים שונים. באמצעות החיקוי הילדים לומדים דפוסי התנהגות מקובלים ולא מקובלים ומפנימים אותם.ילדים זקוקים למשחק במיוחד בתקופת הינקות והילדות כיוון שדרכו הם לומדים להכיר את הסביבה הפיזית והחברתית, את כוחותיהם, את יכולתם לש