top of page

ערוגת ירקות: פעילות מלווה סיפור רצף


ירקות ... מגיעים בשלל צבעים, טעמים, מרקמים וריחות. אבל, רגע.. מאיפה ?

תשובה נפוצה שאנו שומעות מפי הילדים בחדר הטיפולים היא ״מהסופר!״ או ״מהמקרר!״.

בואו נמחיש לילדים כיצד הירקות מגיעים לצלחת ונעודד הבנה של תופעות המתרחשות בטבע ויכולת התבוננות ומעקב אחר התהליכים השונים.

בפעילות זו, הילדים לוקחים חלק פעיל בשלבי תהליך ״גידול הירקות״ וכמובן, שאם יחפצו, גם באכילתם בסוף :)

ילדים עם קושי שפתי פעמים רבות מתקשים בהבנת רצף ובמיוחד בארגון ההבעה לצורך תיאור חוויה שעברו. ההבנה של תהליך ושלביו הכוללים התחלה, אמצע וסוף חשובה לארגון נכון של הידע ברמה התפיסתית והבנת קשר של סיבה ותוצאה. על בסיס ידע מאורגן זה מתאפשר לשכלל את יכולת הילדים לתאר רצף של אירועים בצורה מאורגנת.

יתר על כן, נושא הגינה פותח אינספור אפשרויות להעשרת שפה. במהלך הפעילות נחשוף לאוצר מילים הקשור לנושא- שמות הירקות ששותלים, שמות כלי הגינה (כמו מעדר, מגרפה ומשפך) וכן פעלים ספציפיים (כמו לעדור, לגרוף, לזרוע, להשקות, לקטוף). נדגיש קשר בין משפחות מילים (במגרפה גורפים, במעדר עודרים, זרעים זורעים וכו').

להנאתכם, מצורף קובץ של סיפור בן 4 תמונות המתאר את רצף האירועים שבפעילות השתילה.


הירקות צמחו והבשילו? נהדר, בואו נקטוף !

כעת, את הירקות שקטפנו ניתן לנצל למגוון פעילויות נוספות. אפשר לחתוך יחד סלט טרי ולאכול אותו, אפשר למיין את הירקות לפי צבע/ צורה/ גודל ו..

וכמובן שאפשר לחשוב על פעילויות נוספות! נשמח לשמוע את הרעיונות שלכם.


Comments


bottom of page