תקנון אתר ומדיניות משלוחים

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר "יוצרות שפה" בבעלותן של "יוצרות שפה" ע.מ 558328258- בתאל ילין ואירנה עובדיה ("השותפות") הפועל בכתובת האינטרנט www.yotsrotsafa.co.il  ("האתר").

מהות האתר

האתר מהווה פלטפורמה לפרסום שירותי מרכז "יוצרות שפה"- מרכז טיפול ואבחון רב תחומי הפועל בדבורה הנביאה 5, חולון. כמו כן, במסגרת האתר מפורסם תוכן ומידע בתחומי התפתחות שונים, קלינאות תקשורת, משחק ולמידה. בנוסף לכך, במסגרת האתר פועלת חנות וירטואלית למכירת משחקים התפתחותיים ולימודיים פיזיים ודיגיטליים.

הסכמה לתנאי שימוש

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קראו את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתו ואישורו לאמור של המשתמש לתנאים הכלולים בתקנון והוא מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין השותפות. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. תנאי השימוש אשר מופיעים בתקנון עשויים להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש ככל שיפורסמו.

שימוש באתר

השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי השותפות.

 

רכישת מוצר באתר

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

בעת ביצוע הרכישה יתבקש המשתמש להשאיר את הפרטים אישיים כגון- שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים.

אחריות השימוש במוצרים- הינה כמפורט על גבי האריזה. בעת קבלת המוצר ולפני מסירתו לשימוש של ילדים, יש לבדוק את תקינות המוצר וכי אין בו פגם. השימוש במוצרים הינו באחריות המשתמש, השותפות לא תהיה אחראית לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש במוצרים.

 

מדיניות החזרות וביטולים

צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 

ניתן לבטל עסקה אשר בוצעה באתר, באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.


היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.


בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

 


בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.

 

ביטול עסקה יעשה ע"י שליחת הודעה לכתובת המייל: yotsrot.safa@gmail.com

   

מדיניות אספקה והובלה

מועדי העברת המוצר למשלוח לאחר הזמנת המוצרים הינם עד 5 ימי עסקים, ורק לאחר מועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

זמני אספקת המוצרים מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

בתקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, יתכנו עיכובים בזמני המשלוחים.

החברה לא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

הגבלת אחריות האתר

באתר מתפרסם מידע ונתונים שונים אודות התפתחות הילד, קלינאות תקשורת, משחק ולמידה.

 

האתר יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר; האמור באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש. השימוש באתר היא באחריות המשתמש בלבד ולשיקול דעתו.

 

האתר ו/או השותפות אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או החברה לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

 

 

מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

השותפות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

האתר פותח באופן בלעדי ע"י "יוצרות שפה", כל  כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה על כל חלקיו הינן רכושו הבלעדי של "יוצרות שפה".

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

אין להעביר הלאה, להעתיק, או לצלם קבצים דיגיטליים.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל yotsrot.safa@gmail.com  או בטלפונים 052-7809553 או 052-3465077

קלינאיות תקשורת